EN 1991 Kuormat 

Alkuteksti suljettu

EN 1991-1-1 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat

SFS-EN 1991-1-1 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1991-1-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset

SFS-EN 1991-1-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1991-1-3 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

SFS-EN 1991-1-3 + AC + A1 SFS:n verkkokaupassa

EN 1991-1-4 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat

SFS-EN 1991-1-4 + AC + A1 SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1991-1-5 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat

SFS-EN 1991-1-5 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1991-1-6 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat

SFS-EN 1991-1-6 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1991-1-7 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-7: Yleiset kuormat. Onnettomuuskuormat

SFS-EN 1991-1-7 + A1 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1991-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat

SFS-EN 1991-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1991-3 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat

SFS-EN 1991-3 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1991-4 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 4: Siilot ja säiliöt

SFS-EN 1991-4 + AC SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Rakenteiden kuormat

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR 101 Rakenteiden kuormat -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta