Kuormien eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

(Suunnitteluperusteista ja kuormaeurokoodeista julkaistu myös käsikirja SFS 201)

EN1991-1-1: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat

EN1991-1-2: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset

EN1991-1-3: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

EN1991-1-4: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat

EN1991-1-5: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat

EN1991-1-6: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat

EN1991-1-7: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-7: Yleiset kuormat. Onnettomuuskuormat

EN1991-2: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat

EN1991-3: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat

EN1991-4: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Siilojen ja säiliöiden kuormat

Kuormiin liittyvät käsi- ja oppikirjat

Kuormiin liittyvä sähköinen materiaali

Kuormiin liittyvät ohjelmat

 

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR20/AK01 Rakenteiden kuormat, seurantaryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän sihteeriin Auli Lastuseen, auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi