Betonirakenteet

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

Alkuteksti suljettu

EN 1992-1-1. Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia, siltoja ja maa- ja vesirakenteita koskevat säännöt

Tällä hetkellä Suomessa noudatetaan, SFS:n verkkokaupasta löytyvää, vuonna 2015 julkaistua versiota.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2023, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Se löytyy englanninkielisenä SFS-EN 1992-1-1:2023:en SFS:n verkkokaupassa.

EN 1992-1-2. Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

Tällä hetkellä Suomessa noudatetaan, SFS:n verkkokaupasta löytyvää, vuonna 2005 julkaistua versiota.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2023, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Se löytyy englanninkielisenä SFS-EN 1992-1-2:2023:en SFS:n verkkokaupassa.