Eurokoodin osia lausunnolla

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 6.5.2021 mennessä:

prEN 1993-1-8 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu
Lausunnon jättäminen
prEN 1999-1-1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Rakenteita koskevat yleiset säännöt
Lausunnon jättäminen
prEN 1999-1-2 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus
Lausunnon jättäminen
prEN 1999-1-3 Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Väsymiselle alttiit rakenteet
Lausunnon jättäminen
prEN 1999-1-4 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt
Lausunnon jättäminen
prEN 1999-1-5 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet
Lausunnon jättäminen

———————————————————————-

Eurokoodien kanssa yhteensopivat määräykset ja ohjeet tulivat kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2017

Eurokoodien kansalliset liitteet on päivitetty ja ne tulivat käyttöön 1.1.2017 osana ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelman ”Lujuus ja vakaus” sarjaa.

Suomen aiemmat kumotut kansalliset liitteet löytyvät seuraavista linkistä tiedostona: NA 1.paketti NA 2.paketti NA 3.paketti NAmuutos NA4.paketti NA5.paketti (ruotsiksi NA 1.,NA 2. NA 3. NArev NA4. NA 5).

Yhteenvetotaulukko: Eurokoodien tilanne Suomessa 2019-12-02

Valmisteilla olevien uusien eurokoodien taustaraportteja

Lasirakenteet

Lujitemuovirakenteet

Kalvorakenteet

Olemassaolevien rakenteiden arviointi ja vahvistus

Opetusmateriaalit

AMK-opettajien sivut