TOISEN SUKUPOLVEN EUROKOODIEN TILANNE NYT

Kaikki eurokoodit ovat parhaillaan uudistettavana. Uudet eurokoodit käännöksineen tullaan julkaisemaan vuosien 2022…2027 välillä. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa eurokoodeja. Uudistamista viedään eteenpäin eurooppalaisten asiantuntijoiden toimesta ja Suomenkin seurantaryhmät osallistuvat aktiivisesti uudistukseen. Myös kansallisten liitteiden valmistelu on jo aloitettu.

Kutakin osaa käsitellään alakomiteoissa (sub-committee CEN/TC 250/SC). Varsinainen äänestys on ryhmän CEN/TC 250 seurantaryhmässä. Äänestyksiä on kaksi:

 • Enquiry-kommentointi
 • Formal vote -loppuäänestys

Enquiry-kommentoinnisssa on vielä mahdollista vaikuttaa standardin sisältöön, mutta Formal vote -loppuäänestyksessä äänestetään enää koko standardin hyväksymisestä.

 

Tähän mennessä on julkaistu seuraavat osat

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

 • SFS-EN 1990:2023:en Eurocode. Basis of structural and geotechnical design
 • SFS-EN 1991-2:2023:en Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works
 • SFS-EN 1992-1-1:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures
 • SFS-EN 1992-1-2:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-2: Structural fire design
 • SFS-EN 1993-1-1: 2022:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
 • CEN/TS 1993-1-101:2022:en Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression
 • SFS-EN 1996-1-1:2022:en Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
 • SFS-EN 1996-3:2023:en Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
 • SFS-EN 1999-1-1:2023:en Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-1: General rules
 • SFS-EN 1999-1-2:2023:en Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-2: Structural fire design
 • SFS-EN 1999-1-3:2023:en Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
 • SFS-EN 1999-1-4:2023:en Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-4: Coldformed structural sheeting
 • SFS-EN 1999-1-5:2023:en Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-5: Shell structures
 • CEN/TS 19101:2022:en Design of fibre-polymer composite structures
 • CEN/TS 19102:2023:en Design of tensioned membrane structures

Jos olet kiinnostunut olemaan mukana vaikuttamassa eurokoodien sisältöihin niin kansalliset seurantaryhmät ovat ovat avoinna kaikille. Liittyminen tästä linkistä. Oheisessa kuvassa on kutakin standardointiryhmää seuraava kansallinen seurantaryhmä.