Eurokoodien kanssa yhteensopivat määräykset ja ohjeet tulivat kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2017

Eurokoodien kansalliset liitteet on päivitetty ja ne tulivat käyttöön 1.1.2017 osana ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelman ”Lujuus ja vakaus” sarjaa.

Suomen aiemmat kumotut kansalliset liitteet löytyvät seuraavista linkistä tiedostona: NA 1.paketti NA 2.paketti NA 3.paketti NAmuutos NA4.paketti NA5.paketti (ruotsiksi NA 1.,NA 2. NA 3. NArev NA4. NA 5).

Yhteenvetotaulukko: Eurokoodien tilanne Suomessa 2019-12-02

Valmisteilla olevien uusien eurokoodien taustaraportteja

Lasirakenteet

Lujitemuovirakenteet

Kalvorakenteet

Olemassaolevien rakenteiden arviointi ja vahvistus

Opetusmateriaalit

AMK-opettajien sivut