TOISEN SUKUPOLVEN EUROKOODIEN TILANNE NYT

Kaikki eurokoodit ovat parhaillaan uudistettavana. Uudet eurokoodit käännöksineen tullaan julkaisemaan vuosien 2022…2027 välillä. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa eurokoodeja. Uudistamista viedään eteenpäin eurooppalaisten asiantuntijoiden toimesta ja Suomenkin seurantaryhmät osallistuvat aktiivisesti uudistukseen. Myös kansallisten liitteiden valmistelu on jo aloitettu.

Kutakin osaa käsitellään alakomiteoissa (sub-committee CEN/TC 250/SC). Varsinainen äänestys on ryhmän CEN/TC 250 seurantaryhmässä. Äänestyksiä on kaksi:

  • Enquiry-kommentointi
  • Formal vote -loppuäänestys

Enquiry-kommentoinnisssa on vielä mahdollista vaikuttaa standardin sisältöön, mutta Formal vote -loppuäänestyksessä äänestetään enää koko standardin hyväksymisestä.

 

Tähän mennessä on julkaistu seuraavat osat

  • SFS-EN 1993-1-1: 2022:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
  • SFS-EN 1996-1-1:2022:en Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Jos olet kiinnostunut olemaan mukana vaikuttamassa eurokoodien sisältöihin niin kansalliset seurantaryhmät ovat ovat avoinna kaikille. Liittyminen tästä linkistä. Oheisessa kuvassa on kutakin standardointiryhmää seuraava kansallinen seurantaryhmä.