TOISEN SUKUPOLVEN EUROKOODIEN TILANNE NYT

Kaikki eurokoodit ovat parhaillaan uudistettavana. Uudet eurokoodit käännöksineen tullaan julkaisemaan vuosien 2022…2027 välillä. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa eurokoodeja. Uudistamista viedään eteenpäin eurooppalaisten asiantuntijoiden toimesta ja Suomenkin seurantaryhmät osallistuvat aktiivisesti uudistukseen. Myös kansallisten liitteiden valmistelu on jo aloitettu.

Kutakin osaa käsitellään alakomiteoissa (sub-committee CEN/TC 250/SC). Varsinainen äänestys on ryhmän CEN/TC 250 seurantaryhmässä. Äänestyksiä on kaksi:

 • Enquiry-kommentointi
 • Formal vote -loppuäänestys

Enquiry-kommentoinnisssa on vielä mahdollista vaikuttaa standardin sisältöön, mutta Formal vote -loppuäänestyksessä äänestetään enää koko standardin hyväksymisestä.

 

Syksyllä 2022 Enquiry-vaiheeseen ovat etenemässä osat

 • EN 1996-1-2 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus
 • EN 1996-2 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus
 • EN 1997-1 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt
 • EN 1997-2 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus
 • EN 1997-3 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 3: Geotechnical structures (käännös ei ole tiedossa)
 • EN 1998-1-1 Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures
 • EN 1998-5 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

Keväällä 2023 Enquiry-vaiheeseen ovat etenemässä osat

 • EN 1991-1-1 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat
 • EN 1991-1-3 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat
 • EN 1991-1-5 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat
 • EN 1991-1-9 Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-9: General actions. Atmospheric icing (käännös ei ole tiedossa)
 • EN 1993-1-4 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt
 • EN 1993-1-6 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-6: Kuorirakenteiden lujuus ja stabiilius
 • EN 1993-1-7 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-7: Levyrakenteet, joihin kohdistuva kuormitus ei ole levyn tason suuntainen
 • EN 1993-1-9 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-9: Teräsrakenteiden väsyminen
 • EN 1993-1-10 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet
 • EN 1998-2 Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges
 • EN 1998-6 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 6: Towers, masts and chimneys
 • EN 1990-2 Eurocode: Basis of assessment and retrofitting of existing structures: general rules and actions (käännös ei ole tiedossa)

Tällä hetkellä Enquiry-vaiheen ovat jo ohittaneet osat

 • EN 1993-1-2 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteen palomitoitus
 • EN 1993-1-3 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Yleiset säännöt. Lisäsäännöt kylmämuovatuille sauvoille ja levyille
 • EN 1993-1-5 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Tasomaiset levyrakenteet
 • EN 1993-1-13 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-13: Rules for beams with large web openings (käännös ei ole tiedossa)
 • EN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet (varsinainen teksti, osa liitteistä)
 • EN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet (2a, siltoja koskevat liitteet)
 • EN 1991-1-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset
 • EN 1991-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat
 • EN 1993-1-1 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt
 • EN 1993-1-8 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu
 • EN 1992-1-1 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt
 • EN 1992-1-2 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus
 • EN 1996-3 Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures (ei käytössä Suomessa)
 • EN 1999-1-1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Rakenteita koskevat yleiset säännöt
 • EN 1999-1-2 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus
 • EN 1999-1-3 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Väsymiselle alttiit rakenteet
 • EN 1999-1-4 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt
 • EN 1999-1-5 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet

Tähän mennessä on julkaistu seuraavat osat

 • SFS-EN 1996-1-1:2022:en Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt