TOISEN SUKUPOLVEN EUROKOODIEN TILANNE NYT

Kaikki eurokoodit ovat parhaillaan uudistettavana. Uudet eurokoodit tullaan julkaisemaan vuosien 2025…2027 välillä. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa eurokoodeja. Uudistamista viedään eteenpäin eurooppalaisten asiantuntijoiden toimesta ja Suomenkin seurantaryhmät osallistuvat aktiivisesti uudistukseen. Myös kansallisten liitteiden valmistelu on jo aloitettu.

Kutakin osaa käsitellään alakomiteoissa (sub-committee CEN/TC 250/SC). Varsinainen äänestys on ryhmän CEN/TC 250 seurantaryhmässä. Äänestyksiä on kaksi:

 • Enquiry
 • Formal vote

Enquiryssä on vielä mahdollista vaikuttaa standardin sisältöön, mutta Formal vote -vaiheessa äänestetään enää koko standardin hyväksymisestä.

 

Parhaillaan Enquiry-vaiheessa on osat

 • EN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet (2a, siltoja koskevat liitteet)
 • EN 1991-1-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset
 • EN 1991-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat
 • EN 1992-1-1 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt
 • EN 1992-1-2 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus
 • EN 1996-3 Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures (ei käytössä Suomessa)

Tällä hetkellä Enquiry-vaiheen ovat jo ohittaneet osat

 • EN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet (varsinainen osa, ei liitteitä)
 • EN 1993-1-1 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt
 • EN 1993-1-8 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu
 • EN 1996-1-1 Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt
 • EN 1999-1-1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Rakenteita koskevat yleiset säännöt
 • EN 1999-1-2 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus
 • EN 1999-1-3 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Väsymiselle alttiit rakenteet
 • EN 1999-1-4 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt
 • EN 1999-1-5 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet