TOISEN SUKUPOLVEN EUROKOODIEN TILANNE NYT

Kaikki eurokoodit ovat parhaillaan uudistettavana. Uudet eurokoodit käännöksineen tullaan julkaisemaan vuosien 2022…2027 välillä. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa eurokoodeja. Uudistamista viedään eteenpäin eurooppalaisten asiantuntijoiden toimesta ja Suomenkin seurantaryhmät osallistuvat aktiivisesti uudistukseen. Myös kansallisten liitteiden valmistelu on jo aloitettu.

Kutakin osaa käsitellään alakomiteoissa (sub-committee CEN/TC 250/SC). Varsinainen äänestys on ryhmän CEN/TC 250 seurantaryhmässä. Äänestyksiä on kaksi:

 • Enquiry-kommentointi
 • Formal vote -loppuäänestys

Enquiry-kommentoinnisssa on vielä mahdollista vaikuttaa standardin sisältöön, mutta Formal vote -loppuäänestyksessä äänestetään enää koko standardin hyväksymisestä.

Seuraavat osat odottavat viimeistä kommentointia (18 kpl + 2 muutosta)

 • prEN 1990-1/A1*
 • prEN 1990-1/A2
 • prEN 1990-2*
 • prEN 1991-1-4*
 • prEN 1991-1-6*
 • prEN 1991-1-8*
 • prEN 1991-3*
 • prEN 1991-4*
 • prEN 1993-1-11*
 • prEN 1993-2*
 • prEN 1993-3*
 • prEN 1993-4-1*
 • prEN 1993-4-2*
 • prEN 1993-6*
 • prEN 1994-1-1*
 • prEN 1994-1-2*
 • prEN 1994-2*
 • prEN 19100-1
 • prEN 19100-2
 • prEN 19100-3

Seuraavat osat odottavat loppuäänestystä (27 kpl) 

 • prEN 1991-1-1
 • prEN 1991-1-3
 • prEN 1991-1-5
 • prEN 1991-1-7
 • prEN 1991-1-9
 • prEN 1993-1-4
 • prEN 1993-1-6
 • prEN 1993-1-7
 • prEN 1993-1-9
 • prEN 1993-1-10
 • prEN 1993-1-14
 • prEN 1993-5
 • prEN 1995-1-1
 • prEN 1995-1-2
 • prEN 1995-2
 • prEN 1995-3
 • prEN 1996-1-2*
 • prEN 1996-2*
 • prEN 1997-1*
 • prEN 1997-2*
 • prEN 1997-3
 • prEN 1998-1-1*
 • prEN 1998-1-2
 • prEN 1998-2
 • prEN 1998-3
 • prEN 1998-4
 • prEN 1998-5*

Seuraavat osat odottavat julkaisua (0 kpl)

 •  

Tähän mennessä on julkaistu seuraavat osat (18 + 5 kpl)

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

 • SFS-EN 1990:2023:en
  Eurocode. Basis of structural and geotechnical design
 • CEN/TS 17440:2020:en
  Assessment and retrofitting of existing structures
 • SFS-EN 1991-1-2:2024:en
  Eurocode 1. Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire
 • SFS-EN 1991-2:2023:en
  Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works
 • SFS-EN 1992-1-1:2023:en
  Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures
 • SFS-EN 1992-1-2:2023:en
  Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-2: Structural fire design
 • SFS-EN 1993-1-1: 2022:en
  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
 • CEN/TS 1993-1-101:2022:en
  Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression
 • SFS-EN 1993-1-2:2024:en
  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2: Structural fire design
 • SFS-EN 1993-1-3:2024:en
  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-3: Cold-formed members and sheeting
 • SFS-EN 1993-1-5:2024:en
  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural elements
 • SFS-EN 1993-1-8:2024:en
  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-8: Joints
 • SFS-EN 1993-1-13:2024:en
  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-13: Beams with large web openings
 • SFS-EN 1996-1-1:2022:en
  Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
 • SFS-EN 1996-3:2023:en
  Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
 • SFS-EN 1999-1-1:2023:en
  Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-1: General rules
 • SFS-EN 1999-1-2:2023:en
  Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-2: Structural fire design
 • SFS-EN 1999-1-3:2023:en
  Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
 • SFS-EN 1999-1-4:2023:en
  Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-4: Coldformed structural sheeting
 • SFS-EN 1999-1-5:2023:en
  Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-5: Shell structures
 • CEN/TS 19101:2022:en
  Design of fibre-polymer composite structures
 • CEN/TS 19102:2023:en
  Design of tensioned membrane structures
 • CEN/TS 19100-4:2024:en
  Design of glass structures. Part 4: Glass selection relating to the risk of human injury. Guidance for specification

Yllä luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

Jos olet kiinnostunut olemaan mukana vaikuttamassa eurokoodien sisältöihin niin kansalliset seurantaryhmät ovat ovat avoinna kaikille. Liittyminen tästä linkistä. Oheisessa kuvassa on kutakin standardointiryhmää seuraava kansallinen seurantaryhmä.