RAKENNUSALAN STANDARDIT JA
EUROKOODIT 2019
Hilton Kalastajatorppa 3.12.2019, Kalastajatorpantie 1, Helsinki

Seminaarin puheenjohtajat:
toimitusjohtaja Hanna Järvenpää, METSTA
johtaja Antti Karppinen, SFS

Ohjelma ja esitykset 3.12.2019

10.00 Tilaisuuden avaus
10.10 SFS standardit rakennusalalle
johtaja Antti Karppinen, Suomen Standardisoimisliitto SFS
10.30 Palomääräysten jatkokehitys
yli-insinööri Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö
10.50 Rakennusvalvonnan ajankohtaiskatsaus
tarkastuspäällikkö Pasi Timo, Vantaan kaupunki
11.20 Markkinavalvonnan ajankohtaiskatsaus
ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
11.40 Suunnittelun tuotemäärittely CE-merkityille rakennustuotteille
tekninen johtaja Jarmo Leskelä, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
12.00 Lounas
13.00 Vaarallisten aineiden päästöt ja ympäristöselosteet osaksi CE-merkintää
johtaja Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus RTT
13.20 Kansalliset tuotehyväksynnät
liiketoimintapäällikkö Tiina Ala-Outinen, Eurofins Expert Services
13.40 Toisen sukupolven eurokoodien valmistelu
silta-asiantuntija Heikki Lilja, Väylävirasto
14.20 Kahvi
14.40 Betonieurokoodien uusiminen
professori Anssi Laaksonen, Tampereen yliopisto / A-insinöörit Civil Oy
15.00 Teräseurokoodien uusiminen
toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, Teräsrakenneyhdistys
15.20 Puueurokoodien uusiminen
erityisasiantuntija Tomi Toratti, Puutuoteteollisuus
15.40 Eurokoodin valmistelu lasirakenteille
asiantuntija Paavo Hassinen, Pontek Oy
16.00 Kantavien metallisandwich-elementtien vaatimukset ja tuotehyväksyntä Suomessa
technical manager Simo Heikkilä, TC 128/SC11 seurantaryhmän puheenjohtaja
16.20 Loppukeskustelu
16.30 Tilaisuus päättyy