Eurokoodiseminaari 2023 – Save the date

Vaikuta eurokoodien seurantaryhmässä!

Eurokoodit valmistellaan CEN:n teknisissä komiteoissa, joista jokaiselle on seurantaryhmä Suomessa. SC-tasoisissa seurantaryhmissä seurataan eurokoodien kehitystä ja osallistutaan niihin halukkuuden mukaan. Loppuhuipennuksena jokaisen osan kohdalla on enquiry- eli...
Kallio- ja maa-ankkureiden koevedosta standardi

Kallio- ja maa-ankkureiden koevedosta standardi

Kallio- ja maa-ankkureiden koeveto tehdään standardin SFS-EN ISO 22477-5:2018 mukaan, joka on myös suomennettu. Koemenetelmä ja testattavien ankkureiden osuudet on määritetty Eurokoodi 7 koskevassa LVM:n kansallisessa liitteessä ja NCCI7-ohjeessa. Standardia korvaava...