Vaikuta eurokoodien seurantaryhmässä!

Vaikuta eurokoodien seurantaryhmässä!

Eurokoodit valmistellaan CEN:n teknisissä komiteoissa, joista jokaiselle on seurantaryhmä Suomessa. SC-tasoisissa seurantaryhmissä seurataan eurokoodien kehitystä ja osallistutaan niihin halukkuuden mukaan. Loppuhuipennuksena jokaisen osan kohdalla on enquiry- eli...
Kallio- ja maa-ankkureiden koevedosta standardi

Kallio- ja maa-ankkureiden koevedosta standardi

Kallio- ja maa-ankkureiden koeveto tehdään standardin SFS-EN ISO 22477-5:2018 mukaan, joka on myös suomennettu. Koemenetelmä ja testattavien ankkureiden osuudet on määritetty Eurokoodi 7 koskevassa LVM:n kansallisessa liitteessä ja NCCI7-ohjeessa. Standardia korvaava...
Toisen sukupolven EN 1993-1-1 on julkaistu

Toisen sukupolven EN 1993-1-1 on julkaistu

22.11.2022 SFS julkaisi jo toisen toisen sukupolven eurokoodi-osan: SFS-EN 1993-1-1:2022:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings Osa käsittelee teräsrakenteiden suunnittelua. Se ei vielä korvaa vastaavaa osaa SFS-EN...