Suunnitteluperusteet EN1990

Alkuteksti suljettu

EN1990

EN1990: EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

Tilanne:

SFS-EN 1990:en vahvistettu 21.10.2002 (EN 1990 April 2002), ei sisällä muutossivua SFS-EN 1990/A1:2005:en vahvistettu 26.06.2006 (EN 1990:2002/A1 December 2005) eikä korjausivua EN1990:2002/A1:2005/AC:April 2010

Suomenkielinen SFS-EN 1990 +A1+ AC (vahvistettu 26.06.2006, käännöspvm 22.6.2009) julkaistu (sisältää myös englanninkielisen version), sisältää muutossivun SFS-EN 1990/A1:2005 sekä korjaussivun EN1990:2002/A1:2005/AC:April 2010 sisään kirjoitettuna

 

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

CEN TS 17440

CEN TS 17440 ESIEUROKOODI. OLEMASSA OLEVIEN RAKENTEIDEN ARVIOINTI JA KORJAUS

Tilanne:

SFS on 24.7.2020 julkaissut teknisen spesifikaation CEN TS 17440 ’Assessment and retrofitting of exixting structures’.

Tämä on tarkoitus joskus tulevaisuudessa julkaista eurokoodiosana EN 1990-2.

 

Suomenkielinen käännös: Ei ole julkaistu

 

Kansalliset liitteet: Ei ole julkaistu

Suunnitteluperusteisiin liittyvä materiaali

KÄSI-, OPPIKIRJAT JA SOVELLUSOHJEET:

RIL 201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodi

Haig Gulvanessian, Jean-Armand Calgaro and Milan Holický: Designers’ Guide to EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

SÄHKÖINEN MATERIAALI

Käsikirjat Leonardon projektista , Handbook1: Basis of Structural Design , Handbook2: Reliability Backgrounds

Guide to the use of EN 1990 Basis of Structural Design Ison-Britannian viranomaisten jukaisema opas EN1990 soveltamisesta

JRC:n eurokoodikoulutustilaisuuden esitysmateriaali

Safety of structures, riippumaton asiantuntija-arvio varmuuskertoimista ja kuormayhdistelmistä

JRC:n esimerkkilaskelmia silloista

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR20/AK06 Suunnitteluperusteet, seurantaryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän sihteeriin Auli Lastuseen, auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

EUROKOODIN OSAT

suunnitteluperusteet

Suunnitteluperusteet
EN 1990

kuormat

Kuormat
EN 1991

betonirakenteet

Betonirakenteet
EN 1992

teräsrakenteet

Teräsrakenteet
EN 1993

teräsrakenteet

Liittorakenteet
EN 1994

puurakenteet

Puurakenteet
EN 1995

muuratut rakenteet

Muuratut rakenteet
EN 1996

geotekninen suunnittelu

Geotekninen suunnittelu
EN 1997

maanjäristysmitoitus

Maanjäristysmitoitus
EN 1998

alumiinirakenteet

Alumiinirakenteet
EN 1999