Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

kirjoittanut | joulu 7, 2023

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 1.12.2023:

SFS-EN 1991-2:2023:en Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works

SFS-EN 1992-1-1:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

SFS-EN 1992-1-2:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-2: Structural fire design

SFS-EN 1996-3:2023:en Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

CEN/TS 19102:2023:en Design of tensioned membrane structures

Näitä ei ole vielä käännetty, näille ei ole vielä kansallista liitettä eikä näitä voi käyttää vielä. Kaikki toisen sukupolven eurokoodit otetaan käyttöön samaan aikaan muutaman vuoden päästä.

Eurokoodien keskeinen merkitys video-formaatissa

JRC on julkaissut 10 videota, joissa kerrotaan eurokoodeista ja niiden merkityksestä: What are the Eurocodes? The importance of the Eurocodes as design standards Overview and background to Eurocodes evolution Objectives for the Eurocodes evolution Who has been...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 16.5.2024 mennessä: EN 1990:2023/prA1 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical design. Part 1: New structures prEN 1990-2 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 28.3.2024: SFS-EN 1991-1-2:2024:en Eurocode 1. Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire SFS-EN 1993-1-2:2024:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2: Structural fire design...

Toisen sukupolven eurokoodit eivät ole vielä käytössä

Toisen sukupolven eurokoodeja on jo julkaistu. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta ja ne saattavat jo kuulua jonkun yrityksen online-sopimukseenkin. Tästä huolimatta niitä ei saa vielä käyttää korvaamaan ensimmäisen sukupolven eurokoodeja. Niille ei ole...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla – päättynyt

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 9.11.2023 mennessä: prEN 1991-1-7 Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: Accidental actions prEN 1993-1-14 Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-14: Design assisted by...