Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Vaikuta eurokoodien seurantaryhmässä!

kirjoittanut | tammi 3, 2023

Eurokoodit valmistellaan CEN:n teknisissä komiteoissa, joista jokaiselle on seurantaryhmä Suomessa.

SC-tasoisissa seurantaryhmissä seurataan eurokoodien kehitystä ja osallistutaan niihin halukkuuden mukaan. Loppuhuipennuksena jokaisen osan kohdalla on enquiry- eli kommentointivaihe. Tänä keväänä enquiryyn on menossa seuraavat osat:

Kuormat: EN 1991-1-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-5, EN 1991-1-9

Teräsrakenteet: EN 1993-1-10, EN 1993-1-4, EN 1993-1-6, EN 1993-1-7, EN 1993-1-9

Seisminen: EN 1998-2

Ja syksyllä seuraavat osat:

Kuormat: EN 1991-1-4, EN 1991-1-6, EN 1991-1-7, EN 1991-1-8

Teräsrakenteet: EN 1993-5, EN 1993-1-14

Puurakenteet: EN 1995-1-1, EN 1995-1-2, EN 1995-2, EN 1995-3

Seisminen: EN 1998-1-2, EN 1998-3, EN 1998-4, EN 1998-6

Enquiry-vaiheessa annetaan lopulliset Suomen kommentit.

Seurantaryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti hybridinä tai etänä. Ryhmät ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.

Seurantaryhmällä on tärkeä rooli myös standardin valmistumisen jälkeen. Lähes kaikki osat käännetään suomenkielelle ja niille tehdään kansallinen liite. Seurantaryhmä on mukana tekemässä käännöstä ja kansallisia liitteitä. Lopullisen päätöksen kansallisten liitteiden julkaisusta tekee ao. ministeriöt. Standardeja voidaan korjata ja niihin voidaan tehdä lisäyksiä. Siksi onkin tärkeää, että seurantaryhmissä toimii riittävästi eurokoodien käyttäjiä: suunnittelijoita, valmistajien edustajia, viranomaisia…

Seurantaryhmien sihteeritehtäviä hoitavat Rakennustuoteteollisuus RTT, METSTA, Väylävirasto ja YTL.

Liittyminen:

 • valitse osallistumislomakkeesta oikea toimialayhteisö ja sitten oikea ryhmä
 • täytä muut tarvittavat tiedot
 • eurokoodien seurantaryhmissä toimiminen on maksutonta.

Linkit seurantaryhmien osallistumislomakkeisiin:

 • Eurokoodit CEN/TC 250 (hallinnollinen ryhmä)
 • Suunnitteluperusteet CEN/TC 250/SC 10
 • Rakenteiden kuormat CEN/TC 250/SC 1
 • Betonirakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 2
 • Teräsrakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 3
 • Betoni-teräs-liittorakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 4
 • Puurakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 5
 • Muurattujen rakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 6
 • Geotekninen suunnittelu CEN/TC 250/SC 7
 • Maanjäristysmitoitus CEN/TC 250/SC 8
 • Alumiinirakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 9
 • Lasirakenteiden suunnittelu CEN/TC 250/SC 11

Eurokoodien keskeinen merkitys video-formaatissa

JRC on julkaissut 10 videota, joissa kerrotaan eurokoodeista ja niiden merkityksestä: What are the Eurocodes? The importance of the Eurocodes as design standards Overview and background to Eurocodes evolution Objectives for the Eurocodes evolution Who has been...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 16.5.2024 mennessä: EN 1990:2023/prA1 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical design. Part 1: New structures prEN 1990-2 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 28.3.2024: SFS-EN 1991-1-2:2024:en Eurocode 1. Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire SFS-EN 1993-1-2:2024:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2: Structural fire design...

Toisen sukupolven eurokoodit eivät ole vielä käytössä

Toisen sukupolven eurokoodeja on jo julkaistu. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta ja ne saattavat jo kuulua jonkun yrityksen online-sopimukseenkin. Tästä huolimatta niitä ei saa vielä käyttää korvaamaan ensimmäisen sukupolven eurokoodeja. Niille ei ole...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 1.12.2023: SFS-EN 1991-2:2023:en Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works SFS-EN 1992-1-1:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1:...