Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Muutoksia taivutustelan halkaisijan ilmoittamisessa

kirjoittanut | tammi 28, 2022

Suunnitelmissa on perinteisesti esitetty raudoitteen taivutussäde. EN-standardi-maailmassa esitetään kuitenkin taivutustelan halkaisija. Äkkiseltään luulisi, että halkaisija on kaksi kertaa säde, mutta muodonmuutoksen palautumisen takia näin ei ole.

B500B-teräkselle taivutustelan halkaisijan ja taivutussäteen suhde voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

fm = 0,9 * 2 * r

jossa

fm    =taivutustelan halkaisija

r        = taivutussäde

Lisäksi suunnittelijan tulee huomioida EN 1992-1-1:n ja sen kansallisen liitteen vaatimukset taivutustelan halkaisijan minimiarvosta. Ankkurointi pitää aina tarkastaa erikseen.

Asiaa on avattu tarkemmin uusissa Betoninormeissa by 65 kohdasta 4.4.3.3.

Tausta

Taivutussäteellä tarkoitetaan valmiin, taivutetun raudoitteen sisäpuolista sädettä. Sen merkitseminen suunniteltiin ei ole välttämätöntä, mutta se helpottaa valmiiden raudoitteiden tarkastamista ja laadunvalvontaa.

Taivutustelan halkaisijalla tarkoitetaan sen telan halkaisijaa, jota vasten raudoite taivutetaan. Taivutustelaa kutsutaan Suomessa yleensä tuurnaksi. Betonieurokoodi SFS-EN 1992-1-1 viittaa toteutuksen osalta betonin toteutusstandardiin SFS-EN 13670. Sille on olemassa myös kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975. Näissä käsitellään taivutusta nimenomaan taivutustelan halkaisijan kautta eikä taivutussäteen kautta. Näin ollen suunnitelmissa tulee esittää taivutustelan halkaisija.

Jos taivutussäteen ilmoittaminen on suunnittelijalle tärkeää, niin silloin voi ilmoittaa molemmat arvot.

Seuraukset

Jos suunnittelija olettaa, että taivutussäde on puolet taivutustelan halkaisijasta, raudoitteet eivät mahdu kunnolla muottiin tai ainakin suojabetonietäisyydet jäävät vajaiksi. Näin voi käydä etenkin kapeissa rakenteissa, esim. palkeissa ja pilareissa.

 

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 9.11.2023 mennessä: prEN 1991-1-7 Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: Accidental actions prEN 1993-1-14 Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-14: Design assisted by...

Eurokoodiseminaari 2023

RTT, SFS, METSTA ja SKOL järjestävät Eurokoodiseminaarin torstaina 28.9. Pasilan Triplassa Helsingissä. Seminaari on suunnattu kaikille niille, joiden työhön eurokoodit vaikuttavat: suunnittelijoille, tuotevalmistajille, viranomaisille ja opettajille. Ohjelma alkaa...

Puueurokoodiseminaari 30.5.2023

Puurakentamisen eurokoodi-seminaari järjestettiin Allas Sea Pool:issa, Helsingissä 30 toukokuuta. Eurokoodit, eli rakennesuunnittelun standardit, ovat suuren uudistuksen alla. Puurakenteiden osalta uusi luonnos on huomattavasti laajentunut ja sivumäärä on noin...

Toisen sukupolven eurokoodit eivät ole vielä käytössä

Toisen sukupolven eurokoodeja on jo muutama julkaistu. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta ja ne saattavat jo kuulua jonkun yrityksen online-sopimukseenkin. Tästä huolimatta niitä ei saa vielä käyttää korvaamaan ensimmäisen sukupolven eurokoodeja. Niille...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla – päättynyt

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 4.5.2023 mennessä: - prEN 1991-1-1 Yleiset kuormat - prEN 1991-1-3 Lumikuormat - prEN 1991-1-5 Lämpötilakuormat - prEN 1991-1-9 Atmosfäärinen jää - prEN 1993-1-4 Rosterit - prEN...