Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Muutoksia taivutustelan halkaisijan ilmoittamisessa

kirjoittanut | tammi 28, 2022

Suunnitelmissa on perinteisesti esitetty raudoitteen taivutussäde. EN-standardi-maailmassa esitetään kuitenkin taivutustelan halkaisija. Äkkiseltään luulisi, että halkaisija on kaksi kertaa säde, mutta muodonmuutoksen palautumisen takia näin ei ole.

B500B-teräkselle taivutustelan halkaisijan ja taivutussäteen suhde voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

fm = 0,9 * 2 * r

jossa

fm    =taivutustelan halkaisija

r        = taivutussäde

Lisäksi suunnittelijan tulee huomioida EN 1992-1-1:n ja sen kansallisen liitteen vaatimukset taivutustelan halkaisijan minimiarvosta. Ankkurointi pitää aina tarkastaa erikseen.

Asiaa on avattu tarkemmin uusissa Betoninormeissa by 65 kohdasta 4.4.3.3.

Tausta

Taivutussäteellä tarkoitetaan valmiin, taivutetun raudoitteen sisäpuolista sädettä. Sen merkitseminen suunniteltiin ei ole välttämätöntä, mutta se helpottaa valmiiden raudoitteiden tarkastamista ja laadunvalvontaa.

Taivutustelan halkaisijalla tarkoitetaan sen telan halkaisijaa, jota vasten raudoite taivutetaan. Taivutustelaa kutsutaan Suomessa yleensä tuurnaksi. Betonieurokoodi SFS-EN 1992-1-1 viittaa toteutuksen osalta betonin toteutusstandardiin SFS-EN 13670. Sille on olemassa myös kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975. Näissä käsitellään taivutusta nimenomaan taivutustelan halkaisijan kautta eikä taivutussäteen kautta. Näin ollen suunnitelmissa tulee esittää taivutustelan halkaisija.

Jos taivutussäteen ilmoittaminen on suunnittelijalle tärkeää, niin silloin voi ilmoittaa molemmat arvot.

Seuraukset

Jos suunnittelija olettaa, että taivutussäde on puolet taivutustelan halkaisijasta, raudoitteet eivät mahdu kunnolla muottiin tai ainakin suojabetonietäisyydet jäävät vajaiksi. Näin voi käydä etenkin kapeissa rakenteissa, esim. palkeissa ja pilareissa.