Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Muutoksia taivutustelan halkaisijan ilmoittamisessa

kirjoittanut | tammi 28, 2022

Suunnitelmissa on perinteisesti esitetty raudoitteen taivutussäde. EN-standardi-maailmassa esitetään kuitenkin taivutustelan halkaisija. Äkkiseltään luulisi, että halkaisija on kaksi kertaa säde, mutta muodonmuutoksen palautumisen takia näin ei ole.

B500B-teräkselle taivutustelan halkaisijan ja taivutussäteen suhde voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

fm = 0,9 * 2 * r

jossa

fm    =taivutustelan halkaisija

r        = taivutussäde

Lisäksi suunnittelijan tulee huomioida EN 1992-1-1:n ja sen kansallisen liitteen vaatimukset taivutustelan halkaisijan minimiarvosta. Ankkurointi pitää aina tarkastaa erikseen.

Asiaa on avattu tarkemmin uusissa Betoninormeissa by 65 kohdasta 4.4.3.3.

Tausta

Taivutussäteellä tarkoitetaan valmiin, taivutetun raudoitteen sisäpuolista sädettä. Sen merkitseminen suunniteltiin ei ole välttämätöntä, mutta se helpottaa valmiiden raudoitteiden tarkastamista ja laadunvalvontaa.

Taivutustelan halkaisijalla tarkoitetaan sen telan halkaisijaa, jota vasten raudoite taivutetaan. Taivutustelaa kutsutaan Suomessa yleensä tuurnaksi. Betonieurokoodi SFS-EN 1992-1-1 viittaa toteutuksen osalta betonin toteutusstandardiin SFS-EN 13670. Sille on olemassa myös kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975. Näissä käsitellään taivutusta nimenomaan taivutustelan halkaisijan kautta eikä taivutussäteen kautta. Näin ollen suunnitelmissa tulee esittää taivutustelan halkaisija.

Jos taivutussäteen ilmoittaminen on suunnittelijalle tärkeää, niin silloin voi ilmoittaa molemmat arvot.

Seuraukset

Jos suunnittelija olettaa, että taivutussäde on puolet taivutustelan halkaisijasta, raudoitteet eivät mahdu kunnolla muottiin tai ainakin suojabetonietäisyydet jäävät vajaiksi. Näin voi käydä etenkin kapeissa rakenteissa, esim. palkeissa ja pilareissa.

 

Eurokoodiseminaari 2024 – Save the date

Seuraava eurokoodiseminaari järjestetään torstaina 10.10.2024 Kalastajatorpalla Helsingissä. Seminaarin tarkempi ohjelma ilmoitetaan alkusyksystä.

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 16.5.2024 mennessä: EN 1990:2023/prA1 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical design. Part 1: New structures prEN 1990-2 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 28.3.2024: SFS-EN 1991-1-2:2024:en Eurocode 1. Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire SFS-EN 1993-1-2:2024:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2: Structural fire design...

Toisen sukupolven eurokoodit eivät ole vielä käytössä

Toisen sukupolven eurokoodeja on jo julkaistu. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta ja ne saattavat jo kuulua jonkun yrityksen online-sopimukseenkin. Tästä huolimatta niitä ei saa vielä käyttää korvaamaan ensimmäisen sukupolven eurokoodeja. Niille ei ole...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 1.12.2023: SFS-EN 1991-2:2023:en Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works SFS-EN 1992-1-1:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1:...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla – päättynyt

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 9.11.2023 mennessä: prEN 1991-1-7 Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: Accidental actions prEN 1993-1-14 Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-14: Design assisted by...