Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla – päättynyt

kirjoittanut | syys 7, 2021

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 4.11.2021 mennessä:

prEN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden ja geoteknisen suunnittelun perusteet

prEN 1991-1-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset (vanha otsikon käännös)

prEN 1991-2 Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat (vanha otsikon käännös)

prEN 1992-1-1 Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt (vanha otsikon käännös)

prEN 1992-1-2 Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus (vanha otsikon käännös)

prEN 1996-3 Eurocode 6. Design of Masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures (otsikkoa ei ole käännetty)

Eurokoodien keskeinen merkitys video-formaatissa

JRC on julkaissut 10 videota, joissa kerrotaan eurokoodeista ja niiden merkityksestä: What are the Eurocodes? The importance of the Eurocodes as design standards Overview and background to Eurocodes evolution Objectives for the Eurocodes evolution Who has been...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla – päättynyt

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 16.5.2024 mennessä: EN 1990:2023/prA1 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical design. Part 1: New structures prEN 1990-2 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 28.3.2024: SFS-EN 1991-1-2:2024:en Eurocode 1. Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire SFS-EN 1993-1-2:2024:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2: Structural fire design...

Toisen sukupolven eurokoodit eivät ole vielä käytössä

Toisen sukupolven eurokoodeja on jo julkaistu. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta ja ne saattavat jo kuulua jonkun yrityksen online-sopimukseenkin. Tästä huolimatta niitä ei saa vielä käyttää korvaamaan ensimmäisen sukupolven eurokoodeja. Niille ei ole...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 1.12.2023: SFS-EN 1991-2:2023:en Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works SFS-EN 1992-1-1:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1:...